Contributie

Lidmaatschap Hou Stand Beach 2020:

Lidmaatschap is uitsluitend voor beachvolley en geldt alleen voor het zomerseizoen 2020.

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie

INSCHRIJVING Beachvolley

Contributie

Lidmaatschap Hou Stand Beach 2020:

Lidmaatschap is uitsluitend voor beachvolley en geldt alleen voor het zomerseizoen 2020.

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie