Contributie

Lidmaatschap Hou Stand Beach 2019:

Lidmaatschap geldt alleen voor het zomerseizoen 2019.

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie

INSCHRIJVING Beachvolley

Contributie

Lidmaatschap Hou Stand Beach 2019:

Lidmaatschap geldt alleen voor het zomerseizoen 2019.

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie