Contributie

Lidmaatschap Hou Stand Beach 2019:

Lidmaatschap is uitsluitend voor beachvolley en geldt alleen voor het zomerseizoen 2019.

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie

INSCHRIJVING Beachvolley

Inschrijven beachvolley niet meer mogelijk / Register for beachvolley is closed now
Contributie

Lidmaatschap Hou Stand Beach 2019:

Lidmaatschap is uitsluitend voor beachvolley en geldt alleen voor het zomerseizoen 2019.

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie